Hat-San Tersanesi – Türkiye'deki Ortağınız

Halka Arz Dökümanları

Halka Arz Dökümanları

İzahname

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

İzahname Ekleri:

Ek/1: Şirket Esas Sözleşmesi

Ek/2: Şirket Genel Kurul İç Yönergesi

Ek/3: 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.03.2023 ve 30.06.2023 Tarihlerinde Sona Eren Yıllara İlişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporları

Ek/4: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Ek/5: Hat-San Gemi – Fiyat Tespit Raporu

Ek/6: Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı Tarafından Hazırlanan Hukukçu Raporu ve Beyanı

Ek/7: Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu

Ek/8: Gayrimenkul Değerleme Raporları

Ek/9: Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Ek/10: 1 Yıl Süreyle Bedelli ve/veya Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapılmamasına Yönelik Şirket Tarafından Verilen Taahhüt